Home

  Receptie en feest

  Leuke foto's

  Een terugblik in je verleden…
Ondanks je bescheidenheid hebben je collega's en oud collega's een heel kleurrijk beeld van je. Velen stellen het ook op prijs om contact te houden en hebben hun e-mail adres achtergelaten.
 Lees verder!
De geschiedenis van Getronics wordt gekenmerkt door de opkomst van datacommunicatie & Internet in de jaren 80/90 en de ontwikkeling van een internationale dienstenportfolio na de overname van Wang Global. Joop speelde daar een prominente rol in. Een tijdperk in beeld.
Neem een kijkje!

Opmerking van Joop:

Deze site heeft mij zeer geroerd en maakte mij nogmaals duidelijk hoe bijzonder die periode van onstuimige groei is geweest. Als je er middenin zit realiseer je je dat niet zo en kom je er ook niet toe je bevindingen onder woorden te brengen. Voor veel van de medewerkers was het ook de eerste baan en ontbrak vergelijkingsmateriaal. Pas als je carriere zich tot andere funkties en/of andere werkgevers uitstrekt kun je terugkijkend tot een (her)waardering komen. 

Vanaf 1990 heb ik in talloze andere funkties binnen Getronics gewerkt en telkens weer nieuwe uitdagingen gevonden en aangenomen, die mij weer op mijn tenen brachten en waarin ik nieuwe bevrediging en waardering kon vinden.

Ik heb alle mailadressen en eventuele andere kontaktgegevens verwijderd om misbruik door spammers te voorkomen. Ik wil deze graag op aanvraag verstrekken, teneinde de 'old boys' onderling bereikbaar te houden. Hou mij dan ook op de hoogte van wijzigingen in adressen.

Stuur mij een mail op onderstaand adres, ook als je alsnog een terugblik wilt delen met (oud)collega's: