Home

Documenten ten behoeve van Vereniging van Eigenaars Victori I (VEVI):

A-documenten refereren aan Algemene Ledenvergaderingen en B documenten aan VEVI bestuurs vergaderingen.

VEVI logo

Aktielijst
Besluitenregister
Register post IN
Register post UIT
Exploitatie & Administratie module (opvragen bij Joop)
Bestuursmodel VEVI
HHR v03
ALV05
B15
B14Agenda en notulen bestuursvergadering B14 van 6 september 2011
B13Agenda en notulen bestuursvergadering B13 van 11 april 2011
B12Agenda en notulen bestuursvergadering B12 van 1 februari 2011
ALV04Notulen ALV04
B11Agenda en notulen bestuursvergadering B11 van 16 november 2010
B10Agenda en notulen bestuursvergadering B10 van 26 oktober 2010
B09Agenda & notulen bestuursvergadering B09 van 28 september 2010
18 september 2010werkzaterdag: foto's
B08agenda & notulen bestuursvergadering B08 van 7 september 2010
B07agenda en notulen bestuursvergadering B07 van 16 augustus 2010
ALV03Communicandum # 5
Notulen ALV03
Servicekosten lijst 2010 Gewijzigd mei 2010
B06agenda & notulen bestuursvergadering B06 van 4 maart 2010
B05agenda & notulen bestuursvergadering B05 van 30 januari 2010
ALV02Communicandum & Agenda 02
Notulen ALV02 (gewijzigd)
Wikipedia over Ziggo
Vergelijking telecom infrastructuur
B04agenda & notulen bestuursvergadering B04 van 14 april 2009
B03agenda & notulen bestuursvergadering B03 van 7 maart 2009
B02agenda & notulen bestuursvergadering B02 van 10 januari 2009
B01agenda & notulen bestuursvergadering B01 van 11 november 2008
mindmap te nemen akties bestuur
Reflecties over berekeningsmodel servicekosten
Rekenmodel servicekosten
ALV01notulen voorlichtings/oprichtingsvergadering van 9 oktober 2008